Somboon’s basic translation

Just another WordPress.com weblog

สุภัทร์ชัย กล้ากลางสมร

30. ชาวเมืองขี้อิจฉา

 

วันหนึ่ง ขณะที่จักรพรรดิอัคบาร์ทรงตรวจสอบกฎหมายและสถานการณ์ในราชอาณาจักร ขุนนางคนหนึ่งซึ่งอิจฉาริษยาในตัวราชาเบียร์บัล ได้ร้องเรียนว่าองค์จักรพรรดิให้ความสำคัญแต่ความคิดเห็นของเบียร์บัลคนเดียว และไม่สนใจรัฐมนตรีคนอื่นๆเลย อัคบาร์ต้องการรัฐมนตรีที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับขบวนพิธีการแต่งงาน

 

องค์จักรพรรดิให้รัฐมนตรีจัดลำดับข้อมูลของการแต่งงาน รัฐมนตรีออกไปพบและเดินตรงไปยังองค์จักรพรรดิที่มีสีหน้าภูมิใจยินดี พระราชาพูดกับเบียร์บัลและถามเขาถึงข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงาน

เมื่อเบียร์บัลกลับ อัคบาร์ถามรัฐมนตรีว่าเขาจะไปไหนกัน” รัฐมนตรีพูดกับพระราชาเท่านั้น เกี่ยวกับข้อมูลของการแต่งงานโอ้โห ช่างน่าประทับใจ อัคบาร์ถามคำถามเดียวกับเบียร์บัล ที่พวกเขากำลังจะไปเมืองออร์ราฮาแบท” เบียร์บัลตอบ

ขณะที่พระราชาได้กลับตรงไปกับรัฐมนตรีและพูดว่าตอนนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าเบียร์บัลสำคัญกับฉันมากแค่ไหน ถ้าภารกิจสำเร็จแล้วแต่มันก็ยังไม่เพียงพอ เบียร์บัลมีความฉลาดในการทำงาน” รัฐมนตรีสีหน้าไม่สู้ดี เบียร์บัลทักษะดีในการเรียนรู้และขยัน

 

นายสุภัทร์ชัย  กล้ากลางสมร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2-3

 

Submitted:  7 ธันวาคม 2008 8:18

Advertisements

January 23, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: