Somboon’s basic translation

Just another WordPress.com weblog

สุพรรษา ลุขพล

29. Half the Reward

Mahesh Das was a citizen in Akbar’s Kingdom. He was an intelligent young man. Once when Akbar went hunting in the jungle, he loses his way. Mahesh Das who lived in the outskirts helped the king reach the palace. The emperor rewarded him with his ring.

The Emperor also promised to give him a responsible posting at his court. After a few days Mahesh Das went to the court. The guard did not allow him to enter. Mahesh Das showed the guard the ring which the king had given him. Now the guard thought that the young man was sure to get more rewards by the king. The greedy guard agreed to allow him inside the court on one condition. It was that Mahesh Das had to play him half the reward he would get from the Emperor. Mahesh Das accepted the condition. He then entered the court and showed the ring to the King. The King who recognized Mahesh Das asked him “Oh young man! What do you accept as a reward from the King of Hindustan?” “Majesty! expects 50 lashes from you as a reward.”Replied Mahesh Das. The countiers were stunned. They thought that he was mad. Akbar pondered over his request and asked him the reason. Mahesh Das said he would tell him the reason after receiving his reward. Then the King’s men whipped him as per his wish. After the 25th lash Mahesh Das requested the King to call the guard who was at the gate. The guard appeared before the King. He was happy at the thought that he was called to be rewarded. But to this surprise, Mahesh Das told the King, “Jahampana! This greedy guard let me inside on condition that I pay him half the reward I receive from you. I wanted to teach him a lesson. Please give the remaining 25 lashes to this guard so that I can keep my promise to him.” The King then ordered that the guard be given 25 lashes along with 5 years of imprisonment. The King was very happy with Mahesh Das. He called him ‘RAJA BIRBAL’ and made him his chief minister.

 

 

ครึ่งหนึ่งของรางวัล

มาเฮส แดส เป็นประชากรในการดูแลของพระราชาอัคบาร์ เขาเป็นชายหนุ่มที่มีสติปัญญาดี วันหนึ่งอัคบาร์ไปล่าสัตว์ในป่าทึบ และเขาก็หลงป่า มาเฮส แดส เขาอาศัยอยู่ชายป่าพบเข้าและช่วยนำพระราชากลับสู่พระราชวัง พระราชาจึงให้แหวนของเขาเป็นรางวัลแก่มาเฮส แดส

มาเฮส แดส ยังสัญญาจะให้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ราชสำนักของเขา หลังจากนั้นไม่นาน มาเฮส แดส ไปที่มาเฮส แดส  ผู้ดูแลไม่ยอมให้เขาเข้ามา มาเฮส แดส จึงแสดงแหวนที่พระราชาให้แก่เขาให้ผู้ดูแลดู ขณะนั้น ผู้ดูแลกำลังคิดว่าชายหนุ่มผู้นี้อาจจะได้รับรางวัลจากพระราชามากกว่านี้ ผู้ดูแลจอมโลภจึงยอมให้มาเฮส แดส เข้าข้างในราชสำนัก โดยมีเงื่อนไข ว่า มาเฮส แดส ต้องให้รางวัลที่ได้จากพระราชาแก่เขาครึ่งหนึ่ง มาเฮส แดส ตกลงตามเงื่อนไขนั้น เมื่อเขาเข้ามาเขาจึงแสดงแหวนแก่พระราชา พระราชาเขาจำ มาเฮส ได้ ถามเขาว่า “โอ้ ชายหนุ่ม ! เจ้าคาดหวังรางวัลอะไรจากพระราชาของอินเดียหรือ ?  “พระเจ้าแผ่นดิน ! กระผมคาดหวังการถูกเฆี่ยน 50 ครั้งจากท่าน” มาเฮส แดส ตอบ  ข้าราชสำนักทั้งหลายต่างพากันประหลาดใจ พวกเขาทั้งหลายคิดว่า มาเฮส แดส เป็นคนโกหก อัคบาร์ไตร่ตรองคำขอและถามถึงเหตุผล มาเฮส แดส กล่าวว่า เขาจะบอกเหตุผลก็หลังจากที่เขาได้รับรางวัลแล้ว เมื่อเห็นดังนั้นพระราชาจึงสั่งให้คนเฆี่ยนตามที่เขาขอ หลังจากเฆี่ยนไป 25 ครั้ง มาเฮส แดส ขอให้พระราชาเรียกผู้ดูแลผู้เฝ้าประตูเมือง เมื่อผู้ดูแลก็ได้อยู่หน้ามาเฮส แดส เขารู้สึกดีใจและคิดว่าที่ถูกเรียกมานี้เพื่อจะได้รับรางวัล แต่เขากลับต้องประหลาดใจ มาเฮส แดส บอกกับพระราชาว่า “จาแฮมปานา! ผู้ดูแลจอมโลภผู้นี้ยอมให้กระผมเข้ามาในเงื่อนไขที่ว่า กระผมต้องให้รางวัลที่ได้จากท่านครึ่งหนึ่งแก่เขา กระผมต้องการสอบบทเรียนแก่เขา กรุณาให้การเฆี่ยน 25 ครั้ง แก่ผู้ดูแลคนนี้ ตามที่กระผมได้สัญญาแก่เขาด้วย พระราชาเห็นดังนั้นจึงสั่งให้เฆี่ยนผู้ดู 25 ครั้งและจับไปเข้าคุก เป็นเวลานาน 5 ปี พระราชามีความเบิกบานใจกับมาเฮส แดส มาก เขาจึงเรียก มาเฮส แดส ว่า ราจา ไบเบิ้ลแต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้ารัฐมนตรี

 

 

นางสาวสุพรรษา  ลุขพล

เลขที่ 29  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปีที่ 2-3

 

Submitted: Monday, December 15, 2008 9:57 AM

Advertisements

December 29, 2008 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: