Somboon’s basic translation

Just another WordPress.com weblog

ข่าวลือของเบียร์เบิล

         

                วันหนึ่งมีชายผู้หนึ่งขวางทางเบียร์เบิลขณะเดินทางและเริ่มเล่าเรื่องความยากลำบากของตนให้เบียร์เบิลฟัง  ข้าได้เดินทางมายี่สิบไมล์เพื่อพบท่าน  เขากล่าวต่อเบียร์เบิล  และตลอดทางที่ข้าเดินมานี้  ได้พบผู้คนกล่าวถึงท่าน  ว่าท่านเป็นผู้มีจิตเมตตา  น้ำใจกว่างขวางที่สุดในประเทศนี้  เบียร์เบิลรู้ว่าชายคนนี้ต้องการขอเงินจากเขา  เจ้าจะเดินกลับทางนี้ใช่ไหม  เบียร์เบิลถาม  ใช่ขอรับ  ชายคนนั้นตอบ  เจ้าช่วยกรุณาข้าสักอย่างได้ไหม  ได้แน่นอนขอรับ  ชายคนนั้นกล่าวต่อ  ท่านมีสิ่งอันใดให้ข้ารับใช้หรือขอรับ  โปรดอย่าเชื่อข่าวลือ  ว่าข้าเป็นคนใจกว้างเช่นนั้นเรย  เบียร์เบิลกล่าวและเดินจากไป

 

 ปี2-2 น.ส.ราตรี ปานอู

Submitted: Wednesday, December 10, 2008 4:29 PM

Advertisements

December 14, 2008 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: